Izrada šavnih cevi

Usluga izrade šavnih cevi na liniji tip RS 160/6-100 CTA
Izrada šavnih cevi

Minimalna širina ulazne trake…………………90mm
Maksimalna širina ulazne trake………………500 mm
Minimalna debljina ulazne trake……………..1,2 mm
Maksimalna debljina ulazne trake…………..5,0 mm
Materijal koji se obrađuje……………………….ugljenični čelik
Zatezna čvrstoća materijala……………………max 630 N/mm²
Minimalni spoljašnji prečnik kotura………….1100 mm
Maksimalni spoljašnji prečnik kotura……….2000 mm
Unutrašnji prečnik kotura……………………….508 do 608 mm
Težina kotura………………………………………..max 10.000 kg
Standardi za dobijene cevi…………………………..EN-DIN 10219-2, EN 10305-3, DIN 2394, DIN  2395
Dužina cevi……………………………………………….4000 – 12.000 mm 

Spoljašnji prečnik cevi
Okrugle cevi44,0 – 159,0 mm
Kvadratne cevi35×35 – 120×120 mm
Pravougaone cevi40×30 – 160×80 mm