LINIJA ZA UZDUŽNO REZANJE

Proizvodi

LINIJA ZA UZDUŽNO REZANJE

Linija za slitovanje – uzdužno secenje čeličnih traka može da obradjuje materijal debljine do 8 mm, maksimalne širine kotura 1550 mm, u kvalitetu čelika zatezne čvrstoće max 630 N/mm², max spoljašnjeg prečnika kotura 2000mm. Maksimalna težina kotura je 25 tona. Maksimalna brzina linije je 100m/min.Broj rezova zavisi od debljine i širine ulazne čelične trake.

Ova linija služi za pripremu traka za izradu hladno oblikovanih profila, cevi, u proizvodnji preserskih proizvoda, pužnih transportera, silo ćelija i dr. Linija je u potpunosti automatizovana.

Debljina trake 0,5...8 mm
Max. širina kotura 1550 mm
Spoljašni prečnik kotura max 2000 mm
Unurašnji prečnik kotura 508...850 mm
Maksimalna težina kotura 25 t
Max. zatezna čvrstoća materijala 630 N/mm2