ČELIČNE TRAKE SA OBORENIM IVICAMA

Proizvodi

ČELIČNE TRAKE SA OBORENIM IVICAMA

Toplo valjane trake sa oborenim ivicama, prave, izrađene su od raznih vrsta čelika prema standardu JUS EN 10025 (EN 10025).

OBLIK
Poprečni presek ovih traka ima oblik pravougaonika sa oborenim ivicama.

MERE
Ove trake normalno se izrađuju u debljinama odnosno širinama prema tabeli sa dužinom do 3000mm. Granice dozvoljenih odstupanja širine takođe su date u tabeli.
Trake se mogu isporučiti i u posebno ugovorenim dužinama, u tom slučaju dozvoljeno odstupanje dužine iznosi do +20 mm.

ISPORUKA
Isporučuju se u dužinama do 3 metra i pakovana u vezama od cca 50-100 kg.

OZNAČAVANjE
U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama trake se označavaju: čelična traka b*d*l gde b, d i l označavaju širinu, debljinu i dužinu u mm, a oznake za kvalitet materijala su u skladu sa JUS EN 10111, JUS EN 10025.