Reference

Reference

Pregled najbitnijih referenci

ČELIČNE SILO ĆELIJE ZA SMEŠTAJ ŽITARICA
“NAVIP” Ø8,0x20m – 12 komada, Natalinci
“10. OKTOBAR” Ø8,0x20m – 24 komada, Velika Plana
“ZLATICA” Ø8,0x20m – 24 komada, Opovo
“RATAR” Ø8,0x20m – 38 komada, Pančevo
“KRMIVOPRODUKT” Ø5,0x18m – 8 komada, Surčin
ZZ “RIĐICA” Ø6,5x18m – 6 komada, Riđica
FSH “BEČEJKA” Ø5,0x18m – 10 komada, Bečej
“TAKOVO” Ø6,5x12m – 2 komada, Gornji Milanovac
“PROGRES” Ø3,5x8m – 4 komada, Novi Sad
“MLIN MS” Ø6,5x18m – 8 komada, Surčin
“AGROMIL” Ø6,5x18m – 6 komada, Pojate
“AGROMIL” Ø8x18m – 5 komada, Pojate
 
ALUMINIJUMSKE SILO ĆELIJE ZA SMEŠTAJ PE GRANULA, PRAHA, KREDE, ČAĐI, KARBONA, KREČNOG HIDRATA, LIVNIČKOG PESKA ITD.
“GUMAPLAST” Ø3,5x10m – 3 komada, Inđija
“PETROHEMIJA” Ø5,0x15m – 4 komada, Crepaja
“DOKI” Ø5,0x15m – 4 komada, Zagreb
“JUGOPLASTIKA” Ø3,0×2,6m – 7 komada, Split
 
ČELIČNE SILO ĆELIJE ZA SMEŠTAJ PE GRANULA, PRAHA, KREDE, ČAĐI, KARBONA, KREČNOG HIDRATA, LIVNIČKOG PESKA ITD.
“Banja Komerc Bekament” Ø6,0×9,2m – 3 komada, Aranđelovac
“Banja Komerc Bekament” Ø4,0×11,2m – 1 komad, Aranđelovac
“Banja Komerc Bekament” Ø4,0×4,43m – 2 komad, Aranđelovac
” SAPONIA” Ø3,5x10m – 10 komada, Osijek
“ALKALOID” Ø4,0×7,0m – 3 komada, Skoplje
“KAMEN” Ø5,0x15m – 2 komada, Sirač
“KAMEN” Ø8,0×9,0m – 2 komada, Sirač
 
RINFUZ ĆELIJE ZA PUNJENJE VOZILA
PIK “TAMIŠ” Ø3,5x5m – 12 komada, Novo Selo
“STIŽANKA” Ø2,6×5,0m – 4 komada, Požarevac
 
ČELIČNE KONSTRUKCIJE HALA I SKLADIŠTA
Nadstrešnica gradske pijace u Aleksincu
“Nitortrans”DOO 20,60×9,60m – 1 komad, Novi Sad
“Siloin”DOO 56,70×25,85m – 1 komad, Kovin
“TEHNOMARKET” 16x50m – 1 komad, Smederevo
“MILAN BLAGOJEVIĆ” 24x60m – 1 komad, Smederevo
“INTER BALKAN” 22x65m – 1 komad, Čačak
“UTVA SILOSI” 30x33m – 1 komad, Kovin
 
LEŽEĆI ČELIČNI REZERVOARI
“ORTEX” Ø2,5×8,8m – 2 komada, Kruševac
“ALPIS” Ø2,9×15,95m – 1 komad, Kovin