ČELIČNE ŠAVNE CEVI, OKRUGLE, PRAVOUGAONE I KVADRATNE U SKLADU SA EN 10219-2

Proizvodi

ČELIČNE ŠAVNE CEVI, OKRUGLE, PRAVOUGAONE I KVADRATNE U SKLADU SA EN 10219-2

OBLAST PRIMENE
Ove cevi imaju široku oblast primene. Koriste se u proizvodnji metalne galanterije, za opšte potrebe u mašinstvu, bravarskoj proizvodnji, auto industriji, u lakim čeličnim konstrukcijama, poljoprivrednoj industriji, izradi skelskih konstrukcija i slično.

STANDARD
Izrada cevi definisana je standardom EN 10219-2.OBLIK
Poprečni preseci su okrugli, pravougaoni, kvadratni. Spoljni i unutrasnji radijus kutijastih profila definisan je standardima.

VAR
Var je približno lociran duž sredine jedne strane cevi. Uklanja se samo sa spoljne strane.

DUŽINA

Dužine cevi su u proizvodnim granicama od 4000 mm do 10000 mm sa dozvoljenim odstupanjem prema standardu EN 10219-2.
Fabrička dužina cevi je 6000mm. Nema dodatne obrade krajeva posle odsecanja, osim po specijalnom zahtevu Kupca.

MATERIJAL IZRADE
Uobičajeni materijal za izradu šavnih cevi je S235, S275, S355 prema EN 10025 ili DD 11 prema EN 10111. Kvaliteti S275 i S355J2G3 ugovaraju se posebno.

MERE
Cevi po ovom standardu izrađuju se sa merama i debljinama zida navedenim u pdf-u.