KONTEJNERI ZA SMEĆE

Proizvodi

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ZA SMEĆE 1,1 m3

Ovakav oblik kontejnera, toplocinčani ili zaštićen emaji lakom, na točkićima zapremine V=1,1 m³ pokazao je sve prednosti u odnosu na druge sudove i sisteme za smeće te su ga prihvatile sve razvijene evropske zemlje.

Prednosti ovih kontejnera od 1,1 m³ u odnosu na sve ostale sudove za smeće su:

  • Produktivnost pri utovaru smeća kontejnerima u autosmećar je 4 puta veća.
  • Velika zapremina kontejnera omogućuje odlaganje kabastog smeća.
  • Stabilan je i ne može se prevrnuti bez obzira na konfiguraciju terena.
  • Smanjeno je vreme zadržavanja autosmećara ispred objekta.
  • Kratko vreme za pražnjenje kontejnera.

ZA SMEĆE 5 m3

Kontejner za smeće kapaciteta 5m³ izrađen je od lima debljine 2,6 mm i ojačan skeletom od HOP profila. Od korozije je zaštićen osnovnom bojom, a zatim i završnim emajl lakom u nijansi po želji naručioca.

Ovakav oblik kontejnera namenjen je za sakupljanje smeća i otpadaka u stambenim naseljima, industrijskim halama i slično.
Sam način manipulisanja ovim kontejnerom je veoma jednostavan. Punjenje kontejnera se vrši kroz otvore sa šiber zatvaračem koji se nalaze na gornjoj strani kontejnera. Sam kontejner je konstruisan tako da ga vozilo gradske čistoće može lako podići i odvesti na smetlište radi pražnjenja. Otpaci se vade kroz zadnja vrata. Nakon pražnjenja vozilo vraća kontejner na odgovarajuće mesto.

ZA STARI PAPIR 4 m3

Kontejner za stari papir 4 m3 izrađen je od lima debljine 2,5 mm i ojačan skeletom od HOP profila. Od korozije je zaštićen osnovnom bojom, a zatim i završnim emajl lakom u nijansi po zahtevu naručioca.

Ovakav oblik kontejnera namenjen je za sakupljanje starog papira u industrijskim pogonima, robnim kućama i slično. Način manipulacije ovim kontejnerom je veoma jednostavan. Kad se kontejner napuni vozilo gradske čistoće ga može, podići i odvesti na mesto za praznjenje. Nakon toga vozilo vraća kontejner na odgovarajuće mesto.