Home

O nama

Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini za proizvodnju silosa, profila i opreme “UTVA SILOSI” Kovin, osnovano je 1979. godine kao deo sistema “UTVA” Pančevo. Posluje samostalno od 1990. godine. Preduzeće je locirano u industrijskoj zoni Kovina, a prostire se na površini od 21ha, od čega se na 3ha nalaze proizvodni pogoni sa obezbeđenom kompletnom potrebnom infrastrukturom.

NAJNOVIJE VESTI

Materijal za XXV Skupštinu

T.1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKAT.2. Zapisnik sa XXIV Skupštine – Odluka o usvajanju zapisnikaT.3. Finansijski izveštaj – Predlog odlukeT.4. Izveštaj…

POZIV ZA XXV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Preuzmite u PDF formatu: POZIV ZA XXV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA