Home

O nama

Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini za proizvodnju silosa, profila i opreme “UTVA SILOSI” Kovin, osnovano je 1979. godine kao deo sistema “UTVA” Pančevo. Posluje samostalno od 1990. godine. Preduzeće je locirano u industrijskoj zoni Kovina, a prostire se na površini od 21ha, od čega se na 3ha nalaze proizvodni pogoni sa obezbeđenom kompletnom potrebnom infrastrukturom.

NAJNOVIJE VESTI

Informacija

Preuzmite odluke Nadzornog odbora vezane za razrešenje i imenovanje Generalnog direktora u pdf obliku

XXV REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Preuzmite Izveštaj o održanoj XXV sednici skupštine akcionara u pdf obliku. Preuzmite Zapisnik sa održane XXV sednici skupštine akcionara u…