IZRADA I MONTAŽA OBJEKATA

Proizvodi

IZRADA I MONTAŽA OBJEKATA

U ovom programu “UTVA–SILOSI” a.d. nudi sledeće radove:

 • projektovanje čeličnih konstrukcija i objekata sledeće namene:
  • skladišta,
  • proizvodne hale,
  • upravne zgrade,
  • stojeće nadzemne rezervoare,
  • farme,
  • antenske stubove,
  • sportske dvorane,
  • restorane i dr.
 • izradu i montažu svih vrsta čeličnih konstrukcija kako po projektima naručioca, tako i po sopstvenim projektima
 • kompletnu antikorozivnu zaštitu čeličnih konstrukcija po zahtevu naručioca
 • izradu i montažu svih pratećih delova objekata kao što su galerije, stepeništa, podesti, ograde, penjalice, razne konstrukcije i drugo
 • za izvedene radove obezbeđujemo kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju, u skladu sa tehničkim propisima
 • izrada i montaža svih vrsta prozora, vrata i žaluzina po zahtevima naručioca od čeličnih profila
 • izrada i montaža podnih rešetki
 • sve vrste krovopokrivačkih i fasaderskih radova sa profilisanim aluminijumskim i čeličnim plastificiranim limovima
 • sve prateće limarske radove na olucima, uvalama, prodorima i opšivima
 • prevoz i montaža svih konstrukcionih elemenata se obavljaju u režiji “UTVA -SILOSI” a.d. i uz nadzor našeg stručnog tima.