Ravnanje čeličnih traka

Usluga ravnanja čeličnih traka na određenu dužinu na liniji tip CL 2050/12
Ravnanje čeličnih traka
USLUGA ZA RAVNANJE ČELIČNIH TRAKA NA ODREĐENU DUŽINU Tip CL 2050/12
details

Materijal koji se prerađuje……………………………ugljenični čelik
Zatezna čvrstoća………………………………………..max 630 N/m²
maksimalna debljina materijala…………………….12,0 mm
Minimalna debljina materijala……………………….1,0 mm
Maksimalna širina ………………………………………2050 mm
Minimalna širina………………………………………….500 mm
Ulazni unutrašnji prečnik kotura……………………500 do 850 mm
Maksimalni spoljašnji prečnik kotura……………..2000 mm
Maksimalna težina kotura……………………………25000 kg
Maksimalna dužina table…………………………….12000 mm
Minimalna dužina table……………………………….500 mm
Maksimalna težina paketa…………………………..5000 kg
Maksimalna visina paketa (sa paletom)…………500 mm