Izrada HO profila

Usluga izrade hladno oblikovanih L, U, C, Z, Ω i drufih profila
Izrada HO profila
USLUGA IZRADE HLADNO OBLIKOVANIH PROFILA (HOP)

Služi za izradu hladno oblikovanih profila L, U, C, Z, Ω i različitih specijalnih vrsta profila.
Materijal koji se prerađuje…………………………… ugljenični čelik
Debljina materijala……………………………………….1,0 do 6,0 mm za L, U, Z profile
                                                                                 1,0 do 4,0 mm za C i Ω profile
Maksimalna razvedena širina……………………… 500 mm
Fabrička dužina profila………………………………… 6 m
Dužina po zahtevu………………………………………. 4 do 15 m