OGLAŠAVANJE PRODAJE

 

  • PRODAJA PARCELE U BLOKU 116

Utva Silosi a.d. Kovin
Adresa: Dunavska 46, Kovin
Kontakt: Sava Krstić
Telefon: 013/741-484

Kat. br. 9308/47 K.O. Kovin

Površina parcele: 11684 m²
Vlasnički status: 100% privatno vlasništvo
Uslovi korišćenja: Kupovina putem direktne pogodbe
Namena zemljišta: Radna zona
Status lokacije: Greenfield

Udaljenost od:
Centra grada                 2000   m
Magistralnog puta           200   m
Autoputa                             15 km
Železnice                           10 km
Vodenog toka                  200   m
Aerodroma                         60 km
Luke                                      5 km
Policije                            1000   m
Vatrogasne službe        2500   m
Bolnice                           3500   m

Postojeća infrastruktura:
Električna energija
Voda
Kanalizacija
Pošljunčani kolovoz


 

 

 

 

2012. Utva Silosi a.d. Kovin || Design by Gomo Design